EKO-WILMAR Sp. z o.o.

Zrealizowane projekty:

    
rok 2010

 • Projekt Budowlany  I Projekt Wykonawczy „Przebudowy i remont budynku Wydziału  Teatru Tańca Krakowskiej PWST w Bytomiu ul. Piłsudskiego 24a” Projekt obejmował instalacje wewnętrzne c.o. oraz modernizację istniejącej kotłowni gazowej 2 x 149kW pracującej dla potrzeb instalacji c.o., wentylacji i przygotowania c.w.u. obiektu”
 • Projekt Wykonawczy na obiekcie Hala Widowiskowo-Sportowa SPODEK w Katowicach obejmujący:
             - instalacje c.o. w obiektach hali

            - węzeł wymiennikowy c.o. o wydajności Q=5,5MW

            - węzeł przygotowania c.w.u. o wydajności Q= 210kW (podgrzewacze o sumarycznej pojemności 8000dm3).

 

rok 2011

 • Dokumentacja koncesyjna (odbiorowa przez UDT) rurociągów technologicznych i  rurociągów gazu związanych z nowobudowaną kotłownią parową o wydajność kotłowni 2 x 25Mg/h o ciśnieniu do 21,5 bar i temperaturze 225oC na terenie Petrochemia  - Blachownia S.A. w Kędzierzynie – Koźlu. Opracowanie instrukcji obsługi dla kotłowni.
 • Dokumentacja koncesyjna (odbiorowa przez UDT) rurociągów technologicznych i  rurociągów gazu związanych z nowobudowaną kotłownią parową o wydajność kotłowni 3 x 12Mg/h o ciśnieniu do 8 bar i temperaturze 174oC na terenie Fabryki DANONE w Bieruniu.
 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy „przebudowy budynku koszarowego nr 7 na budynek biurowo-sztabowy przy ul. Hallera we Wrocławiu. Instalacje wewnętrzne: wentylacji mechanicznej, instalacji c.o. oraz węzła wymiennikowego o wydajności 300kW

 

rok 2012

 • Projekt Budowlany  „Budynek Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach. Instalacje wewnętrzne c.o., wentylacji, wod-kan i p.poż. oraz kotłowni kondensacyjnej 2 x 105kW współpracującej z instalacją solarną”.
 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy „Kotłowni  gazowej o  wydajności  2 x 270kW  pracującej dla  potrzeb  grzewczych  i przygotowania c.w.u. na obiekcie GKS Katowice  w Katowicach ul. Bukowa 1.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy „Węzła wymiennikowego dwufunkcyjnego dla budynku mieszkalnego przy zbiegu ulic Mikołowskiej i Jana Pawła II-go w Gliwicach” o wydajnościach c.o. - 146kW i c.w.u. – 75kW wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy „Instalacji wewnętrznych c.o., wod-kan. i wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w ramach zadania „Przebudowy budynków głównych 1, 2 i 3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Krasickiego”. 
 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy „Instalacji przygotowania c.w.u.  w oparciu o instalację solarną o sumarycznej powierzchni kolektorów 190m2 w ramach zadania „Przebudowy budynków głównych 1, 2 i 3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Krasickiego 21”.
 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy „Przyłącza cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w nowoprojektowanym budynku Laboratorium Techniki Samochodowej Instytutu Techniki Cieplnej  Politechniki Śląskiej.
 • Projekt Wykonawczy „Awaryjnego zasilanie instalacji p.poż. ze zbiornika zapasowego  w   Hali Widowiskowo -Sportowej SPODEK w Katowicach”.  
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy „Węzła wymiennikowego dwufunkcyjnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej  w Zabrzu” o wydajnościach c.o. - 390kW i c.w.u. – 180kW wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy „Instalacji wewnętrznej c.o. w budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej  w Zabrzu”

 

rok  2013

 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy „Kotłowni gazowej o  wydajności  400kW   pracującej dla  potrzeb  przygotowania c.w.u. w oparciu o kotły kondensacyjne na obiekcie Hala Widowiskowo-Sportowa SPODEK w Katowicach”.
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy „Przyłączy ciepłowniczych  (w formie sieci) do 5 budynków mieszkalnych przy ul. Bażantów w Katowicach” o sumarycznej długości ok. 1500m

 

 • Projekt Budowlany i Wykonawczy „Węzłów ciepłowniczych dwufunkcyjnych dla 5 budynków mieszkalnych przy ul. Bażantów w Katowicach” o wydajnościach c.o. - 235kW i c.w.u. – 117W  oraz c.o. – 545kW i c.w.u – 210kW. 
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy  "Przebudowy pomieszczeń  III odcinka  Oddziału chorób  wewnętrznych  i  chemoterapii onkologicznej     i  diabetologicznej  na  IIp. Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej w Katowicach ul. Reymonta 8 -10.  Instalacje wewnętrzne: c.o., wod-kan., wentylacji i klimatyzacji oraz gazów technicznych
 • Projekt Wykonawczy „Kotłowni olejowej o wydajności 90kW na terenie Oczyszczalni ścieków w Łaziskach Górnych wraz z zakładową siecią cieplną”

 

rok  2014

 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy „Węzła wymiennikowego pracującego na potrzeby c.o. i wentylacji mechanicznej lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze nowoprojektowanego parkingu wielopoziomowego zlokalizowanego u zbiegu ulic Mikołowskiej i Dunikowskiego w Gliwicach wraz z przyłączem ciepłowniczym”. 
 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy „Zasilanie nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowego  u zbiegu ulic Kijowskiej i Książęcej w Katowicach z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów ZEC S.A.” Długość trasy ok. 1000m.
 • Projekt Wykonawczy  „Węzła wymiennikowego 3-funkcyjnego dla budynku mieszkalno-usługowego nr  2A (169kW  c.o. + 112,5kW  c.w.u.  +  44kW went.) zlokalizowanego w Katowicach przy zbiegu ulic Kijowskiej i Książęcej”.
 • Projekt Wykonawczy  „Węzła wymiennikowego 2-funkcyjnego dla budynku mieszkalno-usługowego nr  2B (166kW  c.o. + 102kW  c.w.u.) zlokalizowanego w Katowicach przy zbiegu ulic Kijowskiej i Książęcej”.


 • Projekt Budowlany i Wykonawczy wielobranżowy „Węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Bażantów VI w Katowicach o wydajności c.o. - 308kW i c.w.u. – 200kW wraz z przyłączem zasilanego przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. Katowice”


 • Projekt Budowlany i Wykonawczy wielobranżowy „Węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Bażantów VII w Katowicach o wydajności c.o. - 139kW i c.w.u. – 78kW wraz z przyłączem zasilanego przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. Katowice”


 • Projekt Budowlany i Wykonawczy wielobranżowy „Węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Bażantów VIII w Katowicach o wydajności c.o. - 114kW i c.w.u. – 85kW wraz z przyłączem zasilanego przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. Katowice”


 • Projekt Budowlany i Wykonawczy wielobranżowy „Modernizacji grupowego węzła wymiennikowego   w    Katowicach przy  ul.   Adamskiego 13 o wydajności  c.o. - 1360kW i c.w.u. – 260kW zasilanego przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. Katowice”
.

rok 2015
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Adaptacji pomieszczenia na potrzeby wymiennikowni ciepła w budynku mieszkalnym w Gliwicach ul. Mastalerza 11”
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy "Przebudowy instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Stalmacha 26 i 26a w Katowicach"
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Przebudowa IIIp. Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Katowicach. Instalacje c.o., wod-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i gazów medycznych”
 • Projekt Wykonawczy „Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach. Instalacje wewnętrzne c.o., wentylacji, wod-kan i p.poż. oraz kotłowni kondensacyjnej 2 x 105kW współpracującej z instalacją solarną

 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Katowicach wzdłuż al. Korfantego na odcinku Pętla Słoneczna  – ul. Katowicka” (długość trasy ok. 1000m)

 

 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wzdłuż ul. Krakowskiej w Katowicach/ ul. Katowickiej w Mysłowicach wraz z przyłączem gazowym”  (długość trasy ok.400m).

 

 • Projekty Budowlane i Wykonawcze wielobranżowe „Węzłów ciepłowniczych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnym przy ul. Bażantów IX - XII w Katowicach wraz osiedlową siecią ciepłowniczą zasilane przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. Katowice”

 

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami na osiedlu Bema w Gliwicach zasilanej przez PEC Gliwice” (długość trasy ok. 900m).


rok 2016

 • Projekt Wykonawczy instalacji rozmrażania lodowiska przenośnego o powierzchni 1 800m2
 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy wymiennikowni parowej o wydajności Q=1,5MW na terenie Zakładów Chemiczych Organika-Sarzyna S.A.
 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy doprowadzenia mediów technicznych (para, kondensat, sprężone powietrze, azot) do budynku produkcyjno-magazynowego instalacji do produkcji żywic poliestrowych na terenie Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna S.A.
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy "Budowa sieci cieplej wraz z przyłączami do budynków na terenie osiedla Łabędy w Gliwicach. Etap I. Rejon ulic Gałczyńskiego, Kosmonautów, Rózy Luksemburg i Partyzantów." wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.   (długość trasy 1800m)
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy "Przebudowa sieci cieplej wraz z przyłączami do budynków na terenie osiedla Łabędy w Gliwicach. Rejon ulic 15-go Grudnia i 22-go Lipca."
 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy sieci cieplnych i węzłów wymiennikowych dwu- i trzyfunkcyjnych na terenie ośrodka dla osób starszych Centrum 50+ w Gliwicach" wraz z przedmiarami i kosztorysami.    
 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Laryskiej w Mysłowicach wraz z przedmiarami i kosztorysami. 
 • Projekty Budowlano-Wykonawcze adaptacji pomieszczenia do wymogów węzła cieplnego  

rok 2017

 

 • Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy budowy węzła wymiennikowego 2-funkcyjnego oraz instalacji wewnętrznej c.w.u.  w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Asnyka w Gliwicach wraz z przedmiarami i kosztorysami.  

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy "Budowa sieci cieplej wraz z przyłączami do budynków na terenie osiedla Łabędy w Gliwicach. Etap II Rejon ulic Batorego, Tuwima, Marksa, Wieniawskiego, Wolności, Majakowskiego i Partyzantów." wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.   (długość trasy 3 200m)
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy sieci gazowych wraz z przyłączami do obiektów budowlanych wraz z kosztorysami - 10 kpl.
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy Adaptacji pomieszczeń dla potrzeb SWC  - 10 kpl.
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Kotłowni gazowej w budynku jednorodzinnym w Pilchowicach”
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Zabezpieczenie przepompowni ścieków w SP nr 3 w Gliwicach” wraz z przedmiarami i kosztorysami.

Ponadto w latach 2011 – 2017 firma wykonała kilkadziesiąt Projektów Budowlano – Wykonawczych przyłączy  sieci cieplnych do obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice na zlecenie PEC Gliwice.

 

rok 2018

 

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy "Budowa sieci cieplej wraz z przyłączami do budynków na terenie osiedla Łabędy w Gliwicach. Etap III Rejon ulic Wolności, Strzelców Bytomskich i Nałkowskiej." wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.   (długość trasy 1 900m). W tym przejście przez działkę PKP (teren zamknięty).
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy Adaptacji pomieszczeń dla potrzeb SWC  - 5 kpl.
 • Projekt Budowlany „Wymiennikowni ciepła 3-funkcyjnej o wydajności Q=1615kW w zakładzie Chromavis Service Sp. z o.o. w Ciechanowie”
 • Projekt Budowlany „Przyłącze sprężonego powietrza na terenie  zakładu Chromavis Service Sp. z o.o. w Ciechanowie”
 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Przyłączy sieci cieplnych do różnych obiektów na terenie m. Gliwice” – 16kpl.


rok 2019

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Przyłączy sieci cieplnych do różnych obiektów na terenie m. Gliwice” – 32 kpl.

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „przekładki sieci cieplnej w/p  u zbiegu ulic Wawel/Sieleckiej w Sosnowcu

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Stacji wymienników ciepła 2-funkcyjnej o wydajności Q=266kW w budynku administracyjnym PKM w Gliwicach” 

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Stacji wymienników ciepła 3-funkcyjnej o wydajności Q=552kW w zapleczu hali na terenie PKM w Gliwicach”

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Stacji wymienników ciepła 2-funkcyjnej o wydajności Q=160kW na terenie bazy MZUK w Gliwicach”

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy Adaptacji pomieszczeń dla potrzeb SWC  - 5 kpl.

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Kotłowni olejowej na terenie Schroniska dla zwierząt w Gliwicach”

 • Projekt Budowlano-Wykonawczy „Przebudowa odcinka sieci gazowej DN400  w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach.

Copyright: ekowilmar.pl