EKO-WILMAR Sp. z o.o.


Możemy pomóc w opracowaniu dokumentacji:

- węzłów wymiennikowych wielofunkcyjnych wodnych i parowych

- sieci i przyłączy cieplnych
- sieci i przyłączy gazowych

- kotłowni gazowych i olejowych

- instalacji chłodzących

- instalacje odzysku ciepła

- instalacji solarnych

- wewnętrznych instalacji  c.o. i wod-kan.
- instalacji wentylacji 

- przedmiary i kosztory

Opracowujemy dokumentacje techniczne kompleksowo, jako wielobranżowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami   oraz Prawem budowlanym i warunkami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego,  wraz z niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców.

Copyright: ekowilmar.pl